soubory ke stažení napiště nám na úvodní stranu partnerská sekce

Dotace  Projekty  TDI a BOZP  Inzerce  Povolovací procesy  Nemovitosti  Facility

UNI-PROJEKTING s.r.o.

Zadávací řízení ("na klíč")

Na tomto poli nabízíme našim klientům (veřejné i soukromé subjekty) celkovou přípravu a realizaci zadávacích řízení "na klíč", s přihlédnutím ke specifičnosti dané akce, nebo metodiky a podmínek pro čerpání dotace jakéhokoliv dotačního titulu.

Z procesního pohledu tedy poskytujeme poradenství v oblasti zadávacích řízení (dále jen "ZR") pro následující orientační výčet aktivit:

  • příprava všech typů zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon"), v platném znění, včetně podlimitní řízení a zakázek malého rozsahu (dle interních směrnic klienta)
  • příprava zadávacích řízení dle metodiky a požadavků daného dotačního titulu (viz kapitola "Poradenství - Dotační management")
  • realizace ZŘ "klasickou" (papírovou) formou nebo s využitím vlastního elektronického nástroje pro elektronické aukce (tzv. "e-aukce"), certifikovaného dle Zákona
  • příprava dílčích částí zadávacích řízení
  • součinnost mezi investorem / klientem a všemi členy projektového tým ZR (např.: projektantem, technickým dozorem investora, budoucím dodavatelem atd.)
  • revize dokončených zadávacím řízení z jiných projektů
  • a další…

Samotný klient si sám nadefinuje, zda se chce na zadávacím řízení aktivně podílet nebo naší společnosti poskytne plnou moc pro zastupování, a bude celý proces pouze sledovat, kontrolovat a rozhodovat o důležitých krocích. Samozřejmostí je předání výstupní dokumentace řízení v jednom uceleném celku.

quot

Výběrové řízení (tendr) je formalizovaný a systematický postup, kterým je vybírán dodavatel pro vyhlašovanou zakázku nebo konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce. Jedná se o souhrn logických činností, při kterém je vybírán koncový dodavatel dané zakázky, má své legislativní nebo metodické (dotační) náležitosti a lze na něj uplatnit logické fáze projektového řízení. Podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací a dotovaných zadavatelů, které přesáhnou určitý finanční objem. Správný název pro výběrové řízení je podle zákona o veřejných zakázkách "zadávací řízení".

RYCHLÝ KONTAKT

UNI-PROJEKTING s.r.o.
IČ: 29459133, DIČ: CZ29459133
Sídlo: Medelská 1528, 783 91 Uničov
Tel.: +420 725 861 328
E-mail: malenda(@)uni-projekting.eu
ID D.S.: kvdntu8 více »