soubory ke stažení napiště nám na úvodní stranu partnerská sekce

Dotace  Projekty  TDI a BOZP  Inzerce  Povolovací procesy  Nemovitosti  Facility

UNI-PROJEKTING s.r.o.

Projektové řízení

V rámci služeb společnosti zařazených do kapitoly "Projektové řízení" se zabýváme komplexním poradenstvím, konzultacemi a zastupováním soukromých i veřejných klientů, fyzických nebo právnických osob, při široké škále úkonů a činností "na klíč", které jsou patrné z následujícího orientačního výčtu:

  • Zastupování investora při přípravě investičních a stavebních akcí "na klíč", včetně drobných projektů a zastupování na jednání
  • Řešení součinnosti mezi investorem/stavebníkem a ostatními účastníky stavby
  • Komplexní příprava stavebních povolení „na klíč“, a součinnost s dotčenými subjekty
  • Řešení majetkoprávních vztahů a stavebních řízení, včetně zajištění geometrickým plánů k danému případu nebo podání na katastr nemovitostí (např.: dělení pozemků…)
  • Zajištění znaleckých posudků pro oceňování nemovitosti pro Vaši akci
  • Podání daňového přiznání k dani z nemovitosti nebo převodu nemovitosti, dle platné legislativy
  • Spolupráce s vlastními technickými dozory investora (TDI)
  • Spolupráce s vlastním projektantem a zajištění autorského dozoru při stavbě
  • a další…

Cílem naší činnosti je poskytnout klientovi absolutní komfort, odbornou podporu a zastupování "na klíč" , aby celý proces akce pouze kontroloval, a do momentu dokončení si nemusel dělat žádné starosti s tím, že po odsouhlasení dílčích kroků obdrží pouze finální výstup procesu.

quot

Projektové řízení chápeme podle jedné z definic jako "uplatnění vědomostí, dovedností, nástrojů a technik na aktivity projektu za účelem dosažení projektových cílů." Jinými slovy, je to způsob, kterým dosahujeme cílů projektu. Projekt je dočasné úsilí, posloupnost koordinovaných činností projektového týmu s cílem vytvořit unikátní výstupní produkt nebo službu. Má svoje pevné, předem definované fáze (definice záměru a zdrojů, příprava, definice postupů, realizace, cíl a vyhodnocení). Projekt znamená aktivitu plánovanou, řízenou a kontrolovanou, a to vedoucím projektu ("project managerem"), který za ni nese plnou zodpovědnost. Z pohledu běžné životní praxe je nutné "projektem a projektovým řízením" vnímat prakticky cokoliv a nevztahuje se jen na investiční a dotační akce.

RYCHLÝ KONTAKT

UNI-PROJEKTING s.r.o.
IČ: 29459133, DIČ: CZ29459133
Sídlo: Medelská 1528, 783 91 Uničov
Tel.: +420 725 861 328
E-mail: malenda(@)uni-projekting.eu
ID D.S.: kvdntu8 více »