soubory ke stažení napiště nám na úvodní stranu partnerská sekce

Dotace  Projekty  TDI a BOZP  Inzerce  Povolovací procesy  Nemovitosti  Facility

UNI-PROJEKTING s.r.o.

Poradenství - "Dotační management"

Poradenství, konzultace a inženýring v oblasti dotačního managementu je naším prioritním produktem. Naše znalosti a dovednosti projektových manažerů umožňují připravovat a realizovat projekty komplexně. Projekty se snažíme realizovat dle základních pravidel projektového řízení s důrazem na přehlednost a archivaci dokumentace akce.

Připravujeme všechny dílčí aktivity administrace:

 • Příprava monitorovacích zpráv a hlášení v realizaci a udržitelnosti projektů
 • Řešení změnových řízení a aktualizací projektu
 • Příprava žádosti o dotaci všech oblastí podpor
 • Konzultace problematických částí projektů
 • Výklady metodiky ROP Střední Morava
 • Konzultace postupů a rizik projektů
 • Poradenství v udržitelnosti projektů
 • Supervize projektů – kontrola provedených kroků a postupů ("supervize")
 • Součinnost při kontrolách „na místě“ poskytovatele dotace (ex-ante, interim, ex-post)
 • Zastupování žadatele/příjemce na jednáních
 • a další …

Výčet dotačních titulů a grantů, kterými se aktivně zabýváme:

 • OP Životní prostředí (OPŽP)
 • OP Podnikání a inovace (OPPI)
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)
 • OP Vzdělání a konkurenceschopnost (OPVK)
 • ROP Střední Morava
 • Významné projekty a příspěvky Olomouckého kraje
 • Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR)
 • Dotační programy Ministerstva kultury ČR (MKČR)
 • Dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
 • Zelená úsporám
 • OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 (OPPS ČR-PL)
 • Fond mikroprojektů OPPS ČR-PL
 • Nadace a fondy

Pokud tedy potřebujete dílčí nebo komplexní konzultaci svého záměru, nebo již realizovaného, projektu, neváhejte nás kontaktovat

quot

Poradenství vnímáme jako komplexní službu. Ve vztahu k projektovému i dotačnímu managementu se jedná o zajištění informační, procesní a metodické opory pro každého klienta. Při řešení specifických a procesních nároků metodiky každého dotačního titulu, majetkoprávních nebo stavebních řízení zajišťujeme klientovi všechny vysvětlující informace a souvislosti, aby pro své rozhodování a výstupy měl komplexní a ucelené informace.

RYCHLÝ KONTAKT

UNI-PROJEKTING s.r.o.
IČ: 29459133, DIČ: CZ29459133
Sídlo: Medelská 1528, 783 91 Uničov
Tel.: +420 725 861 328
E-mail: malenda(@)uni-projekting.eu
ID D.S.: kvdntu8 více »