soubory ke stažení napiště nám na úvodní stranu partnerská sekce

Dotace  Projekty  TDI a BOZP  Povolovací procesy  Stavby  Facility

UNI-PROJEKTING s.r.o.

Dotační management

Poradenství, konzultace a inženýring v oblasti národního i evropského dotačního managementu je naší nejstarší aktivitou, a to již od roku 2008. Dlouholetá praxe a nejvyšší odbornost v oblasti projektového managementu nám umožňuje připravovat a realizovat projekty zcela komplexně po všech stránkách. Projekty se snažíme realizovat dle základních pravidel projektového řízení s důrazem na přehlednost a archivaci dokumentace akce.

Obecné dílčí aktivity administrace v rámci všech dotačních titulů:

 • Příprava nebo součinnost v rámci přípravy žádosti o dotaci daného dotačního titulu;
 • Zastupování žadatele/příjemce na jednáních v rámci daného dotačního titulu;
 • Odborná podpora a zajištění účasti v rámci projektového týmu v průběhu reakce záměru;
 • Zajištění metodického výkladu pro žadatele nebo příjemce, včetně souvislostí pro jeho přípravu i provoz;
 • Součinnost v rámci zadávacích řízení na zhotovitele s provazbou na metodiku daného titulu nebo interní pravidla pro zadávání zakázek daného klienta;
 • Příprava monitorovacích zpráv a hlášení v realizaci a udržitelnosti projektů;
 • Řešení změnových řízení a aktualizací projektu;
 • Konzultace problematických částí projektů;
 • Metodické a právní výklady jednotlivých dotačních metodik;
 • Zajištění externích podkladů pro přípravu dotačního projektu (případné posudky a analýzy);
 • Nastavení základních parametrů a indikátorů projektů;
 • Návrh harmonogramu, rozpočtu (cash-flow), včetně provazby na povolovací procesy a legislativu;
 • Konzultace postupů a rizik projektů;
 • Poradenství v rámci uzavření a udržitelnosti projektů;
 • Součinnost při kontrolách „na místě“ poskytovatele dotace (ex-ante, interim, ex-post);
 • Zajištění naprosto nutné archivace nebo publicity dle metodiky daného dotačního titulu;
 • Supervize a audity realizovaných projektů – kontrola provedených kroků a postupů v rámci křížové kontroly ("supervize");
 • a další …

Orientační výčet dotačních titulů a grantů:

 • IROP - Integrovaný regionální operační program z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)
 • OP Životní prostředí (OPŽP)
 • OP Podnikání a inovace (OPPI)
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)
 • OP Vzdělání a konkurenceschopnost (OPVK)
 • Významné projekty a příspěvky Olomouckého kraje
 • Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR)
 • Dotační programy Ministerstva kultury ČR (MKČR)
 • Dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
 • Dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
 • Audity uzavřených projektů ROP
 • Soukromé nadace a fondy
RYCHLÝ KONTAKT

UNI-PROJEKTING s.r.o.
IČ: 29459133, DIČ: CZ29459133
Sídlo: Medelská 1528, 783 91 Uničov
Tel.: +420 725 861 328
E-mail: malenda(@)uni-projekting.eu
ID D.S.: kvdntu8 více »